I detta inlägg tänkte jag skriva en text om nedskräpningen i våra vatten och hav. Vill ni läsa mer om sidan klicka här.

Marin nedskräpning

Att vi idag lever i en tid där alltfler blir mer och mer miljömedvetna och där det av samhället görs enklare att ta hand om miljön på bästa sätt är inte en nyhet, men hur står det egentligen till med nedskräpningen idag?

Om man betänker hur mycket information vi har numera där även gemene man besitter mycket kunskap om hur man lever klimatsmart och miljömedvetet, så är rapporter gällande hur vi tar hand om vår miljö långt ifrån positiva.

skräp i havet!

Nedskräpning är ett problem överallt och att våra sopberg växer sig allt större i och med den ökade konsumtionen är även det ett faktum som inte går att blunda för. Detta gäller även för världens hav och våra hav är dessvärre på god väg att förvandlas till stora soptippar.

Den största delen av skräpet i havet kommer från land och från oss människor och det förs vidare via regnvatten, vindar med mera där undermålig renhållning på land orsakar farliga konsekvenser för havet och alla djur som lever där.

Det marina livet tar oerhört mycket skada av hur vi hanterar sopor på land och en produkt som du kastat iväg på land kan mycket väl landa i havet och förstöra livet för något av alla de marina djur som finns i havet. Vårt agerande ger med andra ord tydliga konsekvenser för både fiskar, fåglar och andra djur som lever till havs.

Tecken på att det inte står rätt till och att marin nedskräpning är ett faktum är när man hittar plastbitar som vi människor kastat iväg på ett vårdslöst sätt i djurens magar. Utöver denna typ av skräp som kommer från land så har vi även den typen av fiskenät som kallas spökgarn. Detta är fiskenät som man dumpat till havs och som trasslar in sig i marina djur.

Det är även på det viset att marin nedskräpning leder till att du själv får i dig mikroskopiska bitar av skräp varje gång du äter exempelvis en mussla. Vi människor får alltså i oss av det skräp som flyter omkring och som djuren av misstag får i sig på grund av att vi inte ser till att sköta om marin renhållning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *